ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ

Διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Προσωπικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αρκαδίας - Λακωνίας - Αργολίδας

Σύλλογος Προσωπικού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αρκαδίας - Λακωνίας - Αργολίδας

ΤΡΙΠΟΛΗ 19-6-07

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Δευτέρα στις 18-6-07 και 5μ.μ διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Προσωπικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αρκαδίας - Λακωνίας - Αργολίδας. Στην εκλογική διαδικασία υπήρξε αυξημένη συμμετοχή των εργαζομένων

Από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:
Ψήφισαν 103
Έγκυρα 103
Άκυρα 0

Από τα έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν:
ΠΑΣΚ-ΔΥ 72
ΔΑΚΕ-ΔΤ 31

Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης έλαβαν:

Α) Από την ΠΑΣΚ
1. ΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 58
2. ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 32
3. ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21
4. ΚΑΠΡΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 30
5. ΡΟΥΜΠΙΕ ΜΑΡΙΑ 26
6. ΡΟΥΜΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 15

Β) Από την ΔΑΚΕ
1.ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 31
2.ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25
3.ΚΑΤΣΙΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 11

Σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα η ΠΑΣΚ εκλέγει πέντε (5) τακτικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του του Συλλόγου Προσωπικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αρκαδίας - Λακωνίας - Αργολίδας και η ΔΑΚΕ τέσσερα (2).

Συγκεκριμένα εκλέγονται:

1. ΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΚΑΠΡΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
5. ΡΟΥΜΠΙΕ ΜΑΡΙΑ
6. ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
7. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Επιστροφή