ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΦΑΠΑΞ

Το νέο Εφάπαξ στο Δημόσιο (2007)

Από το Φεβρουάριο του 2004 (νόμος 3232/04 ) έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται στους δημοσίους υπαλλήλους. Η βάση υπολογισμού είναι πλέον οι αποδοχές της τελευταίας πενταετίας που προηγείται του χρόνου παραίτησης του υπαλλήλου.

Έτσι λοιπόν, όπως το 2005 και το 2006, έτσι και το 2007 (το ίδιο θα συμβεί και τα επόμενα 2 τουλάχιστον χρόνια ) θα υπάρχει διαφορά στο εφάπαξ αφού αλλάζουν τα έτη με τα οποία υπολογίζεται το ποσό.

Συγκεκριμένα για όσους παραιτηθούν από τις υπηρεσίες τους μέσα στο 2006 το εφάπαξ θα υπολογιστεί με βάση τις αποδοχές των ετών 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005.

Για όσους παραιτηθούν το 2007 το εφάπαξ θα υπολογιστεί με βάση τις αποδοχές των ετών 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006. Αυτό σημαίνει ότι για όσους συνταξιοδοτηθούν το 2007 για τον υπολογισμό του εφάπαξ αντί των αποδοχών του 2001 θα ληφθούν υπόψιν οι αποδοχές του 2006 (όλα τα άλλα έτη είναι ίδια ) και επειδή οι αποδοχές αυτές παρουσιάζουν αρκετή διαφορά, θα υπάρξει διαφορά και στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος.

Η διαφορά που θα προκύψει θα είναι από 1.200 μέχρι 3.500 ευρώ για την μεγάλη πλειοψηφία, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις (γενικοί διευθυντές, δικαστικοί κλπ) που η διαφορά θα ξεπεράσει τα 5000 ευρώ.

Για όσους λοιπόν έχουν αποφασίσει να συνταξιοδοτηθούν, συμφέρει η παραίτηση να γίνει μετά την 1/1/2007 και όχι πριν, προκειμένου να έχουν αυτήν τη διαφορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη διαφορά αυτή θα μπορέσουν να εισπράξουν και όσοι απολύονται στις 31/12 λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας. Σχετική ρύθμιση προωθείται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι όλα τα παραπάνω αφορούν τους ασφαλισμένους στο Τ.Π.Δ.Υ. (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων) και όσους εργάζονται σε Ν.Π.Δ.Δ. και είναι ασφαλισμένοι στο καθεστώς του Ν. 103/75.

Ενδεικτικός Πίνακας Εφάπαξ Δημοσίων Υπαλλήλων

Για το 2006
Έτη υπηρεσίας Κατηγορίες
  Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε.
20 23.500 22.700 20.200 17.500

 

Για το 2007
Έτη υπηρεσίας Κατηγορίες
  Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. Υ.Ε.
20 25.200 24.200 21.500 18.700