ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


Διάρκεια Θητείας Ε.Γ.: 3 έτη
Έναρξη:
Δεκέμβριος 2019
Λήξη:
Δεκέμβριος 2022

Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Ιδιότητα: Πρόεδρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945 334349

Μαρίνης Αγησίλαος
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946 501509

Μακαρούνης Δημήτριος
Ιδιότητα: Γραμματέας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978 894704

Σαμπράκος Μενέλαος
Ιδιότητα: Υπεύθυνος Οικονομικού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945 731210

Κοσκινάς Σώστης
Ιδιότητα: Υπεύθυνος Οργανωτικού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932 552803

Μαρκόπουλος Γεώργιος
Ιδιότητα: Μέλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945 9412 26

Γιαννόπουλος Ανδρέας
Ιδιότητα: Μέλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973 210954

Μπουζιόπουλος Παναγιώτης
Ιδιότητα: Μέλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6976 194222

Σαραντοπούλου Διαμάντω
Ιδιότητα: Μέλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974 751183