ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, με μέλη 17 πρωτοβάθμιους συλλόγους-σωματεία δημοσίων υπαλλήλων του νομού Αρκαδίας.

Το έτος ίδρυσης του είναι το 1992 και καλύπτει συνδικαλιστικά 15000 δημοσίους υπαλλήλους.

Τα όργανα διοίκησης του Νομαρχιακού Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση και η 9μελή Εκτελεστική Γραμματεία όπου εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από συνέδριο αντιπροσώπων προερχόμενοι από τα πρωτοβάθμια μέλη-οργανώσεις του.

Ο ρόλος του Νομαρχιακού Τμήματος είναι συντονιστικός, διεκδικητικός, αποφασίζει κινητοποιήσεις σε επίπεδο νομού, διοργανώνει ημερίδες & εκδηλώσεις σε εργασιακά θέματα και υλοποιεί το πρόγραμμα δράσης του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.