ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ

Σύλλογος Προσωπικού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αρκαδίας

Έδρα: Τρίπολη
Διεύθυνση: 2ο χλμ. Τρίπολης - Σπάρτης
Τηλέφωνο: 2710 391100
Fax: 2710 237780

Πρόεδρος: Γκανάς Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Καπράνου Κωνσταντίνα
Γενικός Γραμματέας: Καραμαντζάνης Γιάννης
Ταμίας: Ρουμπιέ Μαρία
Μέλος: Ρουμπής Στυλιανός
Μέλος: Καλαμαράς Αναστάσιος
Μέλος: Τσιπιανίτη Σταυρούλα

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των επαγγελματικών - οικονομικών κοινωνικοασφαλιστικών - ηθικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του, η καλλιέργεια και διαμόρφωση ταξικής κοινωνικής συνείδησης καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ τους και με όλους τους άλλους εργαζόμενους.
Μέσα για την επιτυχία του σκοπού του Συλλόγου είναι:

1. Η οργάνωση και η καθοδήγηση των αγώνων των εργαζομένων στο ΙΚΑ, για τα συμφέροντα και δικαιώματα τους και ιδίως για την συνεχή βελτίωση των όρων και συνθηκών δουλείας και γενικά του βιοτικού τους επιπέδου.

2. Η δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη των δεσμών ενότητας αλληλεγγύης και αδελφοσύνη ανάμεσα στα μέλη του, την Ομοσπονδία στα μέλη των αδελφών συλλόγων στο χώρο μας και γενικότερα με όλους τους άλλους εργαζόμενους στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και η δημιουργική συμβολή στην ενότητα και ισχυροποίηση της ενωμένης δύναμης όλων των εργατοϋπαλλήλων σωματείων της χώρας.

3. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του αυτοσεβασμού της αξιοπρέπειας του αγωνιστικού φρονήματος και της συνδικαλιστικής συνείδησης των μελών του και η συμβολή στη διαμόρφωση κοινής και ενιαίας ταξικής συνείδησης όλων των εργαζομένων με κύριο στόχο την κατάργηση της εκμετάλλευσης της εργασίας και την κατανομή του προϊόντος της στους δημιουργούς της.

4. Η συμβολή και συμπαράσταση με κάθε τρόπο σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για την Δημοκρατία, την Κοινωνική πρόοδο, την Εθνική ανεξαρτησία και την Ειρήνη.

5. Η ανύψωση και ενίσχυση του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου καθώς και της κοινωνικής και ηθικής συνείδησης των μελών του με την οργάνωση και οικονομική ενίσχυση κάθε είδους σχετικών πολιτιστικών ή παρεμφερών καλλιτεχνικών κτλ εκδηλώσεων και εορτών

6. Η παροχή ψυχαγωγίας στα μέλη, με την οργάνωση εκδρομών, θεατρικών παραστάσεων, καλλιτεχνών κτλ εκδηλώσεων και εορτών.

7. Η δημιουργία Εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης, εστιατορίου, βρεφικών, και παιδικών σταθμών, ξενώνων θερινών διακοπών, αλληλοβοηθητικών και άλλων συναφών ταμείων, σχολών, αθλητικών τμημάτων, κτλ με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του και σύμφωνα με τους ιδιαίτερους κανονισμούς, που εκείνη θα ψηφίσει.

8. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη για την βελτίωση των όρων και της αμοιβής της εργασίας των μελών του και της επαγγελματικής εξέλιξης αυτών.

9. Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της Δημοσιοϋπαλληλικής, Συνδικαλιστικής νομοθεσίας κτλ καθώς και του οργανισμού της Υπηρεσίας με κάθε νόμιμο μέσο καθώς και με την έγερση αγωγών, μηνύσεων κτλ απ' ευθείας από το Σύλλογο και για λογαριασμό των μελών του.

10. Η συμβολή του στη διαμόρφωση της Δημοσιοϋπαλληλικής, Συνδικαλιστικής Νομοθεσίας για κατοχύρωση και προστασία των δικαιωμάτων των μελών του και των εκπροσώπων τους, τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής τους δραστηριότητας και ελευθερίας.

11. Η επάξια συμμετοχή του στις οικείες συνδικαλιστικές ενώσεις Συνέδρια κτλ επιτροπές και συμβούλια συνδικαλιστικά ή του ΙΚΑ

12. Η συμβουλή του στην ανάπτυξη και ευόδωση της συνεταιριστικής ιδέας και ιδιαίτερα στο στεγαστικό και καταναλωτικό τομέα.

13. Η διασφάλιση κατοχύρωση της θέσης και της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών το, έναντι παντός.

14. Η ενημέρωση των μελών του, της κοινής γνώμης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης (Τύπος), της Βουλής, της Κυβέρνησης, των διαφόρων πολιτικών και Ελληνικών ή διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων και παραγόνων και άλλων αρμοδίων οργάνων.

15. Η έκδοση ανακοινώσεων , ειδικών εντύπων ή οργάνου τύπου, οι ομιλίες, συνεντεύξεις, συγκεντρώσεις κτλ

16. Oι απεργιακές και άλλες συναφείς εκδηλώσεις

17. Για την εκπλήρωση και την εν γένει εξυπηρέτηση του σκοπού και των συναφών επιδιώξεων του Συλλόγου, διατίθενται και χρησιμοποιούνται όλα τα οικονομικά του στοιχεία.

Επιστροφή