ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ

Σωματείο Εργαζομένων Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Έδρα: Τρίπολη
Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 2710 311701
Fax: 2710 238175

Πρόεδρος: Ηλιάκης Κώστας
Αντιπρόεδρος: Παναγιωτακοπούλου Κωνσταντίνα
Γενική Γραμματέας: Παναγοπούλου Γιάννα
Ταμίας: Σαραντοπούλου Αδαμαντία
Μέλος: Σκριμιζέας Γιώργος
Μέλος: Κοκκάλα Μαρία
Μέλος: Καλόθεου Βασιλική

Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο εργαζομένων Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης» με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας. Το Σωματείο κινείται με βασικές αρχές την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, την ανεξαρτησία του από τους εργοδότες, τα κόμματα και το κράτος και την οικονομική του Αυτοδυναμία.

Σκοποί είναι:
- Η ενότητα όλων των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, για την μελέτη προστασία και παραγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, ηθικών και πολιτιστικών συμφερόντων τους.
- Η οικονομική βελτίωση της θέσης των μελών του, των συνθηκών δουλειάς και ζωής τους, η ασφαλιστική τους προστασία, η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού τους επιπέδου και της ταξικής τους συνείδησης.
- Η συνεργασία όλων των κλάδων των εργαζομένων στο Νοσοκομείο για τη μελέτη των εφαρμοζομένων συστημάτων Νοσοκομειακής περίθαλψης και παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, η απόδειξη στις αρμόδιες αρχές τρόπων καλλίτερης εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
- Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τους, η συνεργασία με άλλα σωματεία, η ανώτερες συνδικαλιστικές ενώσεις για την προώθηση και προάσπιση των κοινών τους σκοπών.
- Η προσπάθεια για την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος για την βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας, για την πλήρη εφαρμογή των επιταγών του Συντάγματος και των διεθνών συμβάσεων, για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και γενικά για την προστασία υγείας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας τους και γενικότερα των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.
- Η καλλιέργεια - ανάπτυξη και περιφρούρηση των ιδεών της Ελευθερίας, της Ειρήνης, της Δημοκρατίας και Εθνικής ανεξαρτησίας.
- Η αλληλεγγύη και η προσπάθεια με τους εργαζόμενους της Ελλάδας και όλου του κόσμου για την κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Η επίτευξη των σκοπών του σωματείου θα επιδιώκεται κύρια:
- Με τη συσπείρωση και δραστηριοποίηση όλων των εργαζομένων του Νοσοκομείου στο Σωματείο.
- Με την υπογραφή - προσθήκη και εφαρμογή των εργατικών νόμων και συλλογικών συμβάσεων που θα εξυπηρετούν, καλλίτερα τους εργαζόμενους.
- Με τη συμμετοχή των εκλεγμένων αντιπροσώπων των εργαζομένων στα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου ή στα κέντρα λήψης αποφάσεων που τους αφορούν.
- Με την κυκλοφορία εσωτερικού ενημερωτικού δελτίου ή με την έκδοση δημοσιογραφικού οργάνου από το ίδιο το Σωματείο ή με τα άλλα συγγενή σωματεία. Με την οργάνωση και συμμετοχή σε διαλέξεις, σεμινάρια, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις μορφωτικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και επαγγελματικού περιεχομένου.
- Με την ίδρυση γραφείου κοινωνικής αλληλεγγύης ή ταμείου.

Επιστροφή