ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ

Σωματείο Εργαζομένων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Έδρα: Τρίπολη
Διεύθυνση: Εθνική Οδό 5ο χλμ Τρίπολης - Καλαμάτας
Τηλέφωνο: 2710 391522
Fax: 2710 391523

Πρόεδρος: Μποζίκας Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Κατσαρός Δημήτριος
Γενική Γραμματέας: Ρέππα Αθανασία
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Κακκώνης Ιωάννης
Ταμίας: Βλάμης Χρήστος
Μέλος: Μάρκος Ιωάννης
Μέλος: Τσαγκίρης Σταύρος

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» που εδρεύει στην Τρίπολη  και εγκρίθηκε με την 810/1951 απόφαση του Πρωτοδικείου Τρίπολης. Τροποποιήθηκε με τις 426/1972 και 329/1984 απόφασης του πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης και ισχύει μέχρι σήμερα μεταγλωττίζεται, τροποποιείται, αναμορφώνεται και συμπληρώνεται ως εξής:

Ιδρύεται εργασιακό και αλληλοβοηθητικό σωματείο με την επωνυμία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» με έδρα την Τρίπολη.

Σκοπός του συλλόγου είναι η συνένωση όλων όσων υπηρετούν και εργάζονται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείου Τρίπολης για την μελέτη, έρευνα, προάσπιση και προώθηση για επίλυση προαγωγή των οικονομικών τους συμφερόντων με κάθε πρκψμκ και νόμιμο μέσο, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των και η παρουσία και η βοήθεια όσων έχουν ανάγκη από αυτούς με την παροχή έκτακτών οικονομικών βοηθημάτων αρωγής από τους πόρους του Συλλόγου και συγκεκριμένα από ειδικό λογαριασμό που λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κάθε φορά καθώς και η ψυχαγωγία και γενικότερα η εκπολιτιστική πρόοδος τους με οργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών, χορών και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων μέσα σε Εθνικά και Χριστιανικά πλαίσια.

Ο Σύλλογος έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και αναλαμβάνει γι΄ αυτό το λόγο τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο και το Καταστατικό και απολαμβάνει τα δικαιώματα που παρέχονται από αυτούς.

Επιστροφή