ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αρκαδίας

Έδρα: Τρίπολη
Διεύθυνση: Ακαδημίας 12
Τηλέφωνο: 2710 234363
Fax: 2710 231113

Πρόεδρος: Χρήστος Καρνέζης (ΠΑΣΚ)
Αντιπρόεδρος (και Ταμίας): Παναγιώτης Ασβός (ΠΑΣΚ)
Γ. Γραμματέας (και Οργ. Γραμματέας): Ευθυμία Λαλιώτη (ΠΑΣΚ)
Μέλος: Ζαφείριος Μπισιούλης (ΔΑΚΕ)
Μέλος: Ιωάννης Κρατημένος (ΔΑΚΕ)
Μέλος: Πάνος Ζαφειρόπουλος (ΔΑΚΕ)
Μέλος: Λάμπρος Αντωνάκος (Σύνδεσμος Μονίμων και Αναπληρωτών)

Το καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΈΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» που εδρεύει στην Τρίπολη και εγκρίθηκε με την με αριθμό 37/1969 απόφαση του πολυμελούς Προτωδικείου Τρίπολης. Τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 432/1972 και 330/1980 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης ,τροποποιείται και πάλι με τι από 27-01-1983 και 2-02-1984 αποφάσεις της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, όπως παρακάτω.

Σκοποί της Ένωσης είναι:

1. Η πνευματική εξύψωση και η κοινωνική αναγνώριση της προσφοράς και του έργου του εκπαιδευτικού.
2. Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων του κλάδου.
3. Η συμβολή της στη βελτίωση της όλης Παιδείας του Ελληνικού λαού.
4. Η προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των Δ.Υ και των εργαζομένων γενικότερα.
5. Η προώθηση και η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών της εθνικής ανεξαρτησίας και της παγκόσμιας ειρήνης
6. Η έκφραση γνώμης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντας καθώς και η συμμετοχή της στις κοινές προσπάθειας για την αντιμετώπιση τους.

Επιστροφή