ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ

Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Αρκαδίας

Έδρα: Τρίπολη
Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 43
Τηλέφωνο: 2710 234550
Fax: 2710 234550

Πρόεδρος: Ζαφειρόπουλος Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος: Φουτρή Χριστίνα
Γενικός Γραμματέας: Καραδήμας Λάμπρος
Ταμίας: Αργυροπούλου Φωτεινή
Υπεύθυνος Δημοσιών Σχέσεων: Μπουρολιάς Παναγιώτης
Μέλος: Κοσκινάς Σώζων
Μέλος: Βλάχου Αλεξάνδρα

Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», με έδρα την Τρίπολη και μέλη τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ Ν. Αρκαδίας.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1. Η συνένωση όλων των εργαζομένων των ΟΤΑ Νομού Αρκαδίας και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών για την ενιαία και συλλογική μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων τους.
2. Η ενίσχυση και ανύψωση της πνευματικής και κοινωνικής θέσης των εργαζομένων αυτών και η βοήθεια στην επαγγελματική, κατάρτιση και ειδίκευση τους.
3. Η φροντίδα για την επέκταση και βελτίωση της υπαλληλικής και κοινωνικής νομοθεσίας και η επίβλεψη για την εφαρμογή της.
4. Η παρακολούθηση όλων των υπαλληλικών και κοινωνικών ζητημάτων οργάνωση και καθοδήγηση των αγώνων των εργαζομένων αυτών σε συνεργασία με την ΠΟΕ ΟΤΑ για την επίλυση των προβλημάτων τους και για την καλυτέρευση των συνθηκών δουλειάς και διαβίωσης τους.
5. Η διαφώτιση των παραπάνω εργαζομένων για τα επαγγελματικά τους συμφέροντα και η ανάπτυξη της αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργαζόμενους αυτούς που υπηρετούν μέσα στα όρια του Νομού Αρκαδίας.
6. Η φροντίδα για την ανάπτυξη της συνδικαλιστικής συνείδησης και συνδικαλιστικού κινήματος και η προάσπιση του από κάθε αντιδημοκρατική ενέργεια.
7. Η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών του.
8. Η πολιτιστική καλλιέργεια και ψυχαγωγία των μελών.
9. Η παρακολούθηση με εκπροσώπους του των διαδικασιών και των αποφάσεων όλων των οργάνων που αφορούν σε ζητήματα του Συλλόγου και των μελών του.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος θα επιδιώξει:
1. Τη συνδικαλιστική οργάνωση και ενεργοποίηση όλων των εργαζομένων στους Δήμους ή Κοινότητες του Ν. Αρκαδίας .
2. Τη διαφώτιση της κοινής γνώμης με κάθε δυνατό τρόπο για την σημασία της θέσης, της αποστολής και της δράσης των παραπάνω εργαζομένων μέσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Κράτος γενικότερα.
3. Την ανάπτυξη συνεργασίας, την αλληλοενίσχυση, την αλληλοβοήθεια κα σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου καθώς και με αντίστοιχους Συλλόγους εργαζομένων της χώρας.
4. Την ίδρυση προμηθευτικών, καταναλωτικών και οικοδομικών συνεταιρισμών για τα μέλη του.
5. Την οργάνωση συγκεντρώσεων, διαλέξεων, ομιλιών, επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών παραστάσεων ως και κάθε μορφής εκδηλώσεων πολιτιστικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου.
6. Τη δημιουργία αναγνωστήριων, βιβλιοθηκών και εντευκτηρίων.
7. Τη δημιουργία κατασκηνώσεων για παιδιά των εργαζομένων.

Επιστροφή