ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ

Σύλλογος Υπαλλήλων του ΥΠΕΧΩΔΕ και Πρώην Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ Ν. Αρκαδίας

Έδρα: Τρίπολη
Διεύθυνση: 2ο χλμ. Τρίπολης - Περθώρι
Τηλέφωνο: 2710 232053
Fax: 2710 233398

Πρόεδρος: Δημητρίου Αντώνης
Αντιπρόεδρος: Παπαβασιλείου Γιώργος
Γενικός Γραμματέας: Μίχαλος Γιώργος
Ταμίας: Σκαρογιάννη Παρθένια
Δημοσίων Σχέσεων: Αναγνωστόπουλος Γιώργος
Μέλος: Τζερέλας Βασίλης
Μέλος: Κολαρετάκης Άρης
Μέλος: Μπαριάμης Ευάγγελος
Μέλος: Μίχος Δημήτριος

Ο Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» ιδρύθυηκε το 1987 και οι σκοποί του είναι:

1. Η μελέτη, υπεράσπιση, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του Συλλόγου
2. Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων, των αρχών του ελεύθερου ταξικού συνδικαλισμού, της ενότητας του συνδικαλιστικού κινήματος και του σεβασμού των διεθνών συμβάσεων εργασίας
3. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας
4. Η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών
5. Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και η πάλη για διεύρυνσή τους, η πάλη για την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης και για την δημιουργία κράτους δικαίου
6. Η πάλη για την δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανεξαρτησία, την λαϊκή κυριαρχία, την απελευθέρωση και την ειρήνη
7. Η διασφάλιση και κατακύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών

Επιστροφή