ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ

Σωματείο Εργαζομένων ΠΕΣΥ Πελοποννήσου

Έδρα: Τρίπολη
Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 43
Τηλέφωνο: 2710 230052
Fax: 2710 230031
E-mail: sedypep@dypep.gr

Πρόεδρος: Στειακάκη Μαρία
Αντιπρόεδρος: Πανουσιέρης Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας: Αντωνοπούλου Κωνσταντίνα
Ταμίας: Μπαρδαβίλλια Ευαγγελία
Υπευθυνος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Φωτόπουλος Κώστας

Το Σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων ΠΕΣΥ Πελοποννήσου» ιδρύθυηκε το 2006 και οι σκοποί του σωματείου είναι:

1. Η βελτίωση, ο εκδημοκρατισμός, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της λειτουργίας της κρατικής μηχανής της Δημόσιας Διοίκησης και Υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς όφελος των πολιτών και του τόπου

2. Η σφυρηλάτηση της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της και ο συντονισμός της δράσης τους για τη διεκδίκηση, τη διασφάλιση, την προστασία κα. την προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών, ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών και γενικότερων συμφερόντων των Εργαζομένων στην Κεντρικής Υπηρεσία του ΠεΣΥΠ Πελοποννήσου και την υπεράσπιση τους απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία της εξουσίας.

3. Η συνεχής προσπάθεια και ο συντονισμένος αγώνας για τη διεύρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στο εθνικό εισόδημα, στην κατεύθυνση της εμπέδωσης της κοινωνικής δικαιοσύνης.

4. Η προστασία ταυ Δημοκρατικού μας πολιτεύματος, η διασφάλιση κα, η διεύρυνση των δημοκρατικών μας θεσμών, η προάσπιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και ο αγώνας για την επικράτηση της ειρήνης.

5. Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού μας κινήματος, από κάθε παρέμβαση, καθώς και η διασφάλιση των διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές Δημοκρατίας και της αυτονομίας στη λειτουργίας και τη δράση του.

6. Της ανθρώπινης αξίας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, της προσωπικής ελευθερίας της σκέψης, του λόγου, της δράσης και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, καθώς επίσης η προστασία των ατομικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων.

7. Η ουσιαστική, αντιπροσωπευτική και αποφασιστική συμμετοχή του σωματείου και των μελών του στα κρατικά όργανα διοίκησης, ελέγχου, κοινωνικής πολιτικής, σχεδιασμού, κατάρτισης και εφαρμογής προγραμμάτων καθώς και η συμμετοχή σε όργανα διοίκησης ασφαλιστικών ταμείων, υπηρεσιακά και εργασιακά συμβούλια.

8. Η προώθηση, ολοκλήρωση και υλοποίηση της ισοτιμίας των δύο φύλων.

9. Η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.

Επιστροφή