ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ

Σωματείο Εργαζομένων Δικαστικών Φυλακών Τρίπολης

Έδρα: Τρίπολη
Διεύθυνση: Τέρμα Μιχαλοπούλου
Τηλέφωνο: 2710 238126
Fax: 2710 222271

Πρόεδρος: Οικονόμου Δημήτρης
Αντιπρόεδρος: Φατούρος Δημήτρης
Γενικός Γραμματέας: Βερέμης Θεοχάρης
Ταμίας: Πάπαλος Ιωάννης
Ειδικός Γραμματέας: Μπουνίκος Χρήστος

Το σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Υπαλλήλων Φυλακής Τρίπολης» ιδρύθηκε στις 2 Απριλίου του 1985 και οι σκοποί του είναι:

-Η διαφύλαξη και προαγωγή επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων για την ανύψωση της ηθικής, κοινωνικής και επαγγελματικής κατάστασης αυτών.
- Η σταθεροποίηση μέσα στην υπηρεσία του Κράτους της θέσης των μελών της Ένωσης, διοικητική και τεχνική μόρφωση (σεμινάρια, διαλέξεις κ.λ.π), υλική υποστήριξη και κανονική προαγωγή αυτών με βάση τα νόμιμα δικαιώματά τους.
- Μέσα από τους νόμους της Πολιτείας, άμυνα για τα συμφέροντα των μελών της Ένωσης.
- Σύσφιξη συναδελφικών σχέσεων με τις Ενώσεις και τα μέλη των άλλων Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων και Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων για την αποτελεσματικότερη προώθηση των Συνδικαλιστικών αιτημάτων.

Επιστροφή