ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Για την κατάργηση της ΔΥΠΕ Πελοποννήσου

ΤΡΙΠΟΛΗ 25/01/2007

Με αφορμή τα σημερινά εγκαίνια του υπερσύγχρονου κτιρίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τρίπολης, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας θέλει να εκφράσει την βαθιά ικανοποίησή του, μιας και η νέα αυτή δομή του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας μας, θα συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Τρίπολης και της Αρκαδίας.

Με δεδομένο ότι η Δημόσια Διοίκηση καλείται περισσότερο από ποτέ να προσαρμοστεί σε ένα εξαιρετικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον που οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και η ραγδαία εμφάνιση νέων τεχνολογιών απαιτούν και διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας της, το νέο σύγχρονο κτίριο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις τεράστιες δυνατότητες που διαθέτει συμβάλει καθοριστικά στην καλύτερη και ποιοτικότερη παροχή διοικητικών και υγειονομικών υπηρεσιών στους πολίτες.

Μέσα από την δυνατότητα στάθμευσης των οχημάτων, τους άνετους εσωτερικούς χώρους, τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας διασφαλίζεται η γρήγορη, η άμεση, η ποιοτική και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση του Πολίτη απαλλάσσοντάς τον από την απίστευτη ταλαιπωρία και κάνοντας πιο ανθρώπινη και με λιγότερο άγχος την καθημερινότητά του.

Η ΑΔΕΔΥ, ως δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα είχε και έχει πάντα μονοσήμαντη αναφορά στον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο των δημοσίων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών της κοινωνίας και των πολιτών.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστροφή