ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Επιστολή της ΑΔΕΔΥ προς τους Υπουργούς για τα προβλήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων

Τρίπολη 2/12/2009

ΠΡΟΣ
1. Υπουργό Οικονομικών - κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου
2. Υπουργό Εργασίας και Κ.Α. - κ. Ανδρέα Λοβέρδο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Πρωθυπουργού
2. Πολιτικά Κόμματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κύριοι Υπουργοί,

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία του Δημοσίου και ιδιαίτερα το Τ.Π.Δ.Υ. και ο ΟΠΑΔ είναι οξυμμένα και για την αντιμετώπισή τους απαιτείται η άμεση κρατική επιχορήγηση.

Είναι γνωστό ότι το αδιέξοδο στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων εκτιμάται το 2010 σε 801.140.000 ευρώ έλλειμμα. Οι εκκρεμείς αιτήσεις καταβολής εφάπαξ που δεν εξυπηρετούνται θα ανέλθουν στις 19.540 και βέβαια ο χρόνος αναμονής θα υπερβεί το 24μηνο.
Ταυτόχρονα η υποχρηματοδότηση του ΟΠΑΔ και αντίστοιχα η αύξηση των σωρευτικών ελλειμμάτων του από χρόνο σε χρόνο, οδηγεί σε μεγάλους κινδύνους την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη.

Επίσης υπάρχει το κρίσιμο θέμα που προέκυψε από την απαράδεκτη απόφαση του ΔΕΚ, για την οποία το συνδικαλιστικό κίνημα αγωνίζεται για να μην υλοποιηθεί, που αποδομεί τον κοινωνικό χαρακτήρα του συστήματος και τον προσδιορίζει ως επαγγελματικό.

Κύριοι Υπουργοί,
Τα ζητήματα αυτά είναι επείγοντα και ως εκ τούτου απαιτείται άμεση, για να εξευρεθεί λύση, συνάντηση.

Επιστροφή