ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Επιστολή της ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας στα Σωματεία-Μέλη του για την Επιμόρφωση των Δημοσίων Υπαλλήλων του Νομού Αρκαδίας

ΤΡΙΠΟΛΗ 5/4/2007

ΠΡΟΣ
Τα Α' θμια Σωματεία-Μέλη
Του Νομαρχιακού Τμήματος
ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας

Αγαπητοί μας Συνάδελφοι,

Ως γνωστό, το δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα στο πλαίσιο του επανακαθορισμού, μιας νέας στρατηγικής στο τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων, πριν από 3 χρόνια υπέγραψε με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης μια προγραμματική συμφωνία που περιελάμβανε μια σειρά κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών προσανατολισμένες στην παραπάνω κατεύθυνση.

Με την ίδρυση 12 αποκεντρωμένων εκπαιδευτικών δομών, των λεγόμενων Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ), οι δημόσιοι υπάλληλοι τόσο οι νεοδιοριζόμενοι όσο και οι ήδη υπηρετούντες έχουν την δυνατότητα να επιμορφώνονται πάνω σε ειδικά σχεδιασμένα βραχυχρόνια προγράμματα, που στοχεύουν, στην εκ μέρους των δημοσίων υπαλλήλων (όλων των βαθμίδων) κατανόηση της σύγχρονης διοικητικής πραγματικότητας και των νέων απαιτήσεων και προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας, καθώς και στην προσαρμογή τους στις ανάγκες μιας νέας Δημόσιας Διοίκησης στο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας κάνουμε γνωστό, ότι στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη (Κτίριο Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τριπόλεως- Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2710-241822,242532, fax: 271-0-242652-) έχει ξεκινήσει ένας κύκλος επιμορφωτικών προγραμμάτων για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους σε διάφορα θεματικά πεδία (http://www.ekdd.gr/PINEP/PRG_Pelop1.asp).

Ειδικότερα υλοποιούνται προγράμματα πάνω στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στα εξής θεματικά αντικείμενα: «Σύνταξη Δημοσίων Εγγράφων με Επεξεργαστές Κειμένου» & «Εφαρμογές Διαδικτύου στην Δημόσια Διοίκηση».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα παραπάνω προγράμματα τα οποία έχουν διάρκεια 35 ώρες (1 εβδομάδα) κάθε θεματικό πεδίο, υποβάλλοντας μόνο μία αίτηση στο Π.ΙΝ.ΕΠ. Τα μαθήματα διεξάγονται πρωινές ώρες γι' αυτό και οι διευθύνσεις των υπηρεσιών καλούνται να αποδεσμεύουν τους υπαλλήλους τους από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα προκειμένου να τα παρακολουθήσουν.

Ενημερωτικά σημειώνεται, ότι η παρακολούθηση τέτοιων επιμορφωτικών προγραμμάτων πέρα από την γνωστική σημασία και σπουδαιότητά τους, με βάση το νέο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα αποκτούν και μια νέα προστιθέμενη αξία για κάθε δημόσιο υπάλληλο, αφού η πιστοποιημένη επιμόρφωση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης η οποία αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό, μοριοδοτείται και προσμετράται στα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων κατά την διαδικασία των κρίσεων και προαγωγών.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλείσθε να ενημερώσετε τους συναδέλφους μας για τις παραπάνω δράσεις.

Ο Πρόεδρος: Γιώργος Μπέζος
Η Γενική Γραμματέας: Παναγοπούλου Γιάννα

Επιστροφή