ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ενημέρωση των εργαζόμενων του Δημόσιου Τομέα στον
Ν. Αρκαδίας

Τρίπολη 26/3/2015

Το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας ενημερώνει τα μέλη
του ότι την Τρίτη 31/3/2015 κλιμάκιο της ΑΔΕΔΥ με επικεφαλή
τον κ. Μπράτη Δημήτριο, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΑΔΕΔΥ, θα βρίσκεται στην Τρίπολη.
Σκοπός της επίσκεψης είναι η ενημέρωση των εργαζόμενων
του Δημόσιου Τομέα στον Ν. Αρκαδίας από το μέλος της Ε.Ε. της
ΑΔΕΔΥ για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Δημόσιας Διοί-
κησης και ιδιαίτερα για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης.
Ταυτόχρονα θα συζητηθεί το πρόγραμμα δράσης της ΑΔΕΔΥ
για το επόμενο διάστημα.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρκαδίας, στην οδό 25ης Μαρτίου 3 και ώρα
10:30 π.μ.
Καλούνται τα ΜΜΕ την ίδια ώρα για συνέντευξη τύπου.

 

Για την Ε.Γ. του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας

Ο Πρόεδρος
Μαρκόπουλος Κων/νος

Ο Γραμματέας
Κοσκινάς Σώστης

 

Επιστροφή