ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολη 16/12/2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΑΣ Ε.Γ.ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δείτε εδώ την κατάσταση αντιπροσώπων σε μορφή pdf

Για την Ε.Γ.

Ο Πρόεδρος
Μαρκόπουλος Κων/νος

Ο Γραμματέας
Μακαρούνης Δημήτριος

 

Επιστροφή