ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολη 18/12/2019

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της νέας 9μελούς Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας με μοναδικό θέμα συζήτησης τη συγκρότησή της σε σώμα.
Η σύνθεση της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρίνης Αγησίλαος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μακαρούνης Δημήτριος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: Σαμπράκος Μενέλαος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ: Κοσκινάς Σώστης
ΜΕΛΟΣ: Μαρκόπουλος Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ: Γιαννόπουλος Ανδρέας
ΜΕΛΟΣ: Μπουζιόπουλος Παναγιώτης
ΜΕΛΟΣ: Σαραντοπούλου Διαμάντω

Για την Ε.Γ.

Ο Πρόεδρος
Μαρκόπουλος Κων/νος

Ο Γραμματέας
Μακαρούνης Δημήτριος

 

Επιστροφή