ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

14/6/2007 - Επιστολή του  Προέδρου  της  Ε.Γ του  Ν.Τ  ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας Γ. Μπέζου προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Τρίπολης

Προς
1. Τον Δημάρχο Τρίπολης κ. Αλέξανδρο Κοτσιάνη
2. Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά την αρνητική τροπή στην ομαλή εξέλιξη του πλέον σημαντικού έργου, «Κατασκευή υδραγωγείου από γεωτρήσεις Σάγκα», ως Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας θα θέλαμε να εκφράσουμε την πλήρη διαφωνία και απογοήτευσή μας.

Η πρόσβαση στο νερό ως πηγή ζωής, κοινωνικό αγαθό τεράστιας και ανυπολόγιστης αξίας, αποτελεί δικαίωμα για όλους. Αυτό το μοναδικό και πιο πολύτιμο φυσικό αγαθό δεν ιδιωτικοποιείται, ούτε αποτελεί περιουσιακό στοιχείο κανενός. Ανήκει σε όλους και είναι για όλους. Απαιτεί ορθή διαχείριση και προστασία. Προϋποθέτει αίσθημα ευθύνης και πλήρης επίγνωση της σημασίας του. Λογικές που θέλουν τους υδάτινους πόρους να τους φυλακίζουν σε στενά χωροταξικά όρια δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Για μας η ολοκλήρωση του έργου κρίνεται επιβεβλημένη και απαραίτητη.

Αναγνωρίζοντας ότι είναι ώρα ευθύνης για OΛΟΥΣ ΜΑΣ, ευελπιστούμε στην ταχεία απεμπλοκή και λύση των όποιων κωλυμάτων και στην ομαλή συνέχεια των εργασιών.

Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος
ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας
Γιώργος Μπέζος

Επιστροφή