ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

12/11/2007 - Νέο Δ.Σ στην Ένωση Υπαλλήλων Κ.Κ Τρίπολης

Ένωση Υπαλλήλων Κ.Κ. Τρίπολης
Τέρμα Κ. Μιχαλοπούλου, Τρίπολη
Τηλ.: 2710 238126
Fax: 2710 222271

Τρίπολη 30/10/2007

Αρ. Πρωτ.: 65

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Δικαιοσύνης
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3. Γεν. Δ/νση Σωφρ. Πολιτικής
4. Δ/νση Σωφρ. Αγωγής Ενηλίκων
5. Δ/νση Προσωπικού

ΚΟΙΝ.
1. Ο.Σ.Υ.Ε.
2. Α/θμιες Ενώσεις Μέλη Ο.Σ.Υ.Ε.
3. Νομαρχ. Τμ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
4. κ. Δ/ντή Κ.Κ. Τρίπολης
5. Σωμ. Υπαλ. Εξ. Φρουράς Τρίπολης

ΘΕΜΑ: «Εκλογή νέου Δ.Σ. - Αντιπροσώπου στην Ο.Σ.Υ.Ε. - Αντιπροσώπων Νομαρχ. Τμ. ΑΔΕΔΥ.».

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις εκλογές του σωματείου μας την 19/10/2007 και τη συνεδρίαση των εκλεγέντων την 25/10/2007 το νέο Δ.Σ. - Ελεγκτική Επιτροπή-Αντιπρόσωπος Ο.Σ.Υ.Ε. - Αντιπρόσωποι Νομαρχ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχουν ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΕΡΕΜΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΟΥΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΕΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΡΟΥΜΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ Ο.Σ.Υ.Ε.
ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος: Οικονόμου Δημήτρης
Ο Γενικός Γραμματέας: Βερέμης Θεοχάρης

Επιστροφή