ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας στον Νομάρχη για το Διοικητήριο

Τρίπολη 6/10/2008

Μέσα σε κλίμα και διάθεση καλής και ουσιαστικής συνεργασίας πραγματοποιήθηκε της Πέμπτη 13/5/05 η συνάντηση γνωριμίας του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας και του Νομάρχη Αρκαδίας κου Κωνσταντόπουλου Δημήτρη.

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας και το μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ Τάσος Αποστολόπουλος κατά την διάρκεια της συνάντησης κατέθεσαν στον κο Νομάρχη με απόλυτη σαφήνεια μια σειρά από θέματα που απασχολούν σήμερα τον Δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο της Αρκαδίας. Στα προβλήματα που τέθηκαν κυρίαρχο ζητούμενο από την πλευρά της ΑΔΕΔΥ αποτελεί η κατασκευή Διοικητηρίου που θα έχει την δυνατότητα να συστεγάσει τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες βάζοντας ένα οριστικό τέλος στην απίστευτη καθημερινή ταλαιπωρία του Πολίτη, συμβάλλοντας καταλυτικά στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος και ενισχύοντας την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Επίσης από την Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας ζητήθηκε από τον κο Νομάρχη η επανασύσταση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΝΟΚΕ). Η ΝΟΚΕ αποτελεί θεσμοθετημένο γνωμοδοτικό όργανο του Νομαρχιακού Συμβουλίου απαρτιζόμενο από τους Κοινωνικούς Εταίρους το οποίο έχει την αρμοδιότητα να καταθέτει την γνώμη-πρότασή του σε βασικά αναπτυξιακά θέματα του Νομού.

Κλείνοντας η ΕΓ του Ν.Τ ενημέρωσε τον κο Νομάρχη και για μια σειρά από δράσεις που αναπτύσσει τον τελευταίο καιρό η ΑΔΕΔΥ με ξεχωριστή σημασία την σχέση συνεργασίας που εγκαινιάζει άμεσα με το Πανεπιστήμιο Πελ/σου ιδρύοντας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για Δημοσίους Υπαλλήλους στο γνωστικό αντικείμενο "Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων"

Επίσης ο κος Νομάρχης ενημερώθηκε και για την προγραμματική συμφωνία που υπέγραψαν πρόσφατα ΑΔΕΔΥ, Υπουργείο Αποκέντρωσης & Δημόσιας Διοίκησης και Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με σκοπό την ανάπτυξη μιας σειράς κοινών δράσεων που θα αφορούν την συνεχή επιμόρφωση των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Από την πλευρά της ΕΓ του Νομαρχιακού Τμήματος στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος Βασίλης Μαρινόπουλος και τα μέλη Κώστας Μαρκόπουλος, Γιώργος Ρουμελιώτης, Γιώργος Σκριμιζέας και Γιώργος Μπέζος.

Μέσα από την συνάντηση προέκυψε η ειλικρινής διάθεση και των δύο πλευρών για μια ουσιαστική συνεργασία προκειμένου να λυθούν από κοινού τα πολλά και οξυμένα προβλήματα.

Από την Εκτελεστική Γραμματεία του
Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ

Επιστροφή