ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αποσύρθηκαν οι εκπρόσωποι-μέλη της ΑΔΕΔΥ από την Διοίκηση του ΟΠΑΔ

Τρίπολη 22/1/2009

Σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η Εκτελεστική Επιτροπή με επιστολή της στους συναρμόδιους Υπουργούς και την Κυβέρνηση απέσυρε σήμερα τον εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του από τη Διοίκηση του ΟΠΑΔ και ζήτησε την αναδιοργάνωσή του.

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή