ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Οργανωτική Συνδιάσκεψη της ΑΔΕΔΥ

ΤΡΙΠΟΛΗ 9/3/2007

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πραγματοποιεί την Παρασκευή 16/3/2007 (και ώρα έναρξης 13.00) και το Σάββατο 17/3/2007 Οργανωτική Συνδιάσκεψη, με αντικείμενο:
1. Τις πολιτικοσυνδικαλιστικές προτεραιότητες και την ενδυνάμωση της αυτόνομης, αγωνιστικής, κινηματικής στρατηγικής του συνδικαλιστικού κινήματος.
2. Την ενδυνάμωση των οργανωτικών και λειτουργικών στοιχείων στις δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις με στόχο την πιο αποτελεσματική υποστήριξη της δράσης τους, τη συμμετοχή και κινητοποίηση όλων των εργαζομένων.
3. Την οργάνωση και έκφραση όλων των εργαζομένων και την προώθηση του συντονισμού και της ενότητας του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος και του εργατικού κινήματος (Γ.Σ.Ε.Ε.) με σταθερό προσανατολισμό την ανάπτυξη της ενιαίας δράσης, ευρύτερου κοινωνικού κινήματος.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ταυτόχρονα χαιρετίζει το 33ο Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε. με τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει σταθμό στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, στον κοινό αγώνα και των εργαζομένων στο Δημόσιο για την επαναθεμελίωση των ευρύτερων εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων όλων και ιδιαίτερα των νέων εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων.

Μπροστά στην απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τις 28 Μαρτίου, τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των φοιτητών και εκπαιδευτικών, το συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε. και η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έρχονται άμεσα, πρακτικά και δυναμικά να ενισχύσουν την τωρινή αγωνιστική τροχιά των νέων, των εργαζομένων, της κοινωνίας απέναντι στη λιτότητα, την υπονόμευση της δημόσιας παιδείας, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας, του μέλλοντος της κοινωνίας μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστροφή