ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η απόφαση της ΑΔΕΔΥ για τους εργαζόμενους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο

Τρίπολη 5/3/2009

Με αφορμή δηλώσεις εκπροσώπων της Κυβέρνησης και διάφορα δημοσιεύματα για τις θέσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου επαναδημοσιεύεται η από 15.5.2008 σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Ε. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αγωνίζεται και επιδιώκει την αναβάθμιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, μέσα από την ένταξή τους στη μόνιμη και δημοσίου δικαίου σχέση εργασίας, με την πλήρη κατοχύρωση της μιας, ενιαίας, μόνιμης σχέσης εργασίας στο Δημόσιο όπως και το Σύνταγμα επιτάσσει.

Σε καμιά περίπτωση η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν πρόκειται να συναινέσει και δεν θα αποδεχτεί νομοθετικές ρυθμίσεις που θα λειτουργήσουν στην κατεύθυνση ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο και ως «Δούρειος Ίππος» για τη μονιμότητα. Την αντίθεσή μας αυτή εξάλλου την έχουμε εκφράσει επανειλημμένα και στα πλαίσια αυτά τοποθετηθήκαμε και στην προτεινόμενη από την Κυβέρνηση τροποποίηση του άρθρου 103.

Η δυνατότητα για μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάρχει και σε κάθε περίπτωση τυχόν προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν αφού η συνταγματική αναθεώρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να κατευθυνθεί άμεσα προς την ένταξη όλων στη μόνιμη σχέση και μπορεί να αξιοποιήσει τη συνταγματική αναθεώρηση με την κατάθεση ανάλογης ρύθμισης.»

Επιστροφή