ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σε νέα 24ωρη απεργία οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στις 2 Απριλίου

Τρίπολη 13/3/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΣΤΙΣ 6.3.2009

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίασή του (6.3.2009) εκτίμησε:
1. Το γεγονός ότι τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και ιδιαίτερα τα προβλήματα που συνδέονται με την κατάσταση του Τ.Π.Δ.Υ. και του Ο.Π.Α.Δ. οξύνονται και ότι οι λύσεις που προσανατολίζεται να δώσει η Κυβέρνηση (δάνειο αντί επιχορήγηση) θα οδηγήσει στη διάλυση του Τ.Π.Δ.Υ.

2. Την πολιτική λιτότητας που συνεχίζεται και εντείνεται με πρόσχημα και την οικονομική κρίση.

3. Ότι τα νέα μέτρα που προωθούνται από την Κυβέρνηση στο όνομα της κρίσης στοχεύουν στη μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων στο Δημόσιο, στην υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση των Δημοσίων Υπηρεσιών και στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων.

Αποφάσισε
- Τη συνέχιση του αγώνα με βασικό στόχο να μην πληρώσουμε οι εργαζόμενοι τα βάρη της κρίσης.
- Βασικά αιτήματα είναι η άμεση επιχορήγηση του Τ.Π.Δ.Υ. και όχι ο δανεισμός του, η οικονομική ενίσχυση του Ο.Π.Α.Δ., η αποεμπορευματοποίηση και αύξηση των δαπανών για τη διασφάλιση βασικών δημοσίων αγαθών προς τους πολίτες, η χορήγηση ουσιαστικών αυξήσεων και νέου μισθολογίου, η μονιμοποίηση των εκτάκτων αορίστου χρόνου, η κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο.

Στα πλαίσια αυτά αποφάσισε:
- Την κήρυξη 24ωρης απεργίας στις 2 Απριλίου σε συντονισμό με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα.
- Την εξουσιοδότηση της Ε.Ε. για την πραγματοποίηση ξεχωριστών αγωνιστικών παρεμβάσεων για τα θέματα του Τ.Π.Δ.Υ. και για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών με βάση και την αναμενόμενη για τις 26 Μαρτίου απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Επιστροφή