ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Επιλέξτε "Μισθολογική κατηγορία", "Μισθολογικό κλιμάκιο", "Συνολική συντάξιμη υπηρεσία" και πατήστε "Υπολογισμός"

Πολιτικοί Υπάλληλοι, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Μισθολογική κατηγορία:
Μισθολογικό κλιμάκιο:
Συνολική συντάξιμη υπηρεσία:
Βασικός μισθός: Βασική Σύνταξη:
    Επίδομα Εξομάλυνσης
    Σύνολο: (Βασ.Συντ.+Επ.Εξομ.)

Επιστροφή