ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Επιλέξτε "Βαθμό", "Συμπληρωμένα έτη για χορήγηση χρονοεπιδόματος", "Συνολική συντάξιμη υπηρεσία" και πατήστε "Υπολογισμός".

Μέλη Ε.Π. - Τ.Ε.Ι.
Βαθμός:
Βασικός μισθός:
Ποσοστό χρονοεπιδόματος: Ποσό χρονοεπιδόματος:
Συμπληρωμένα έτη για χορήγηση χρονοεπιδόματος:
Συνολική συντάξιμη υπηρεσία:
Βασική Σύνταξη:
Επίδομα Εξομάλυνσης:
Σύνολο (Βασ.Συντ.+Επ.Εξομ.):

Επιστροφή