ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Επιλέξτε "Βαθμό", "Συμπληρωμένα έτη για χορήγηση χρονοεπιδόματος", "Συνολική συντάξιμη υπηρεσία" και πατήστε "Υπολογισμός".

Γιατροί Ε.Σ.Υ. Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
Βαθμός:
Βασικός μισθός:
Συμπληρωμένα έτη για χορήγηση χρονοεπιδόματος:
Ποσό χρονοεπιδόματος Ποσοστό χρονοεπιδόματος:
Συνολική συντάξιμη υπηρεσία:
Βασική Σύνταξη:
Επίδομα Εξομάλυνσης:
Σύνολο: (Βασ.Συντ.+Επ.Εξομ.)

Επιστροφή