ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Επιλέξτε "Βαθμό", "Συμπληρωμένα έτη για χορήγηση χρονοεπιδόματος", "Συνολική συντάξιμη υπηρεσία" και πατήστε "Υπολογισμός".

Δικαστικοί Λειτουργοί
Βαθμός:
Βασικός μισθός:
Ημερομηνία χορήγησης βαθμού:
Συμπληρωμένα έτη για χορήγηση χρονοεπιδόματος:
Ποσό χρονοεπιδόματος Ποσοστό χρονοεπιδόματος:
Συνολική συντάξιμη υπηρεσία:
Βασική Σύνταξη:
Επίδομα Εξομάλυνσης:
Σύνολο: (Βασ.Συντ.+Επ.Εξομ.)  

Οι βαθμοί ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Πρόεδρος του Σ.τ.Ε., Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ε.Σ., Πρόεδρος Ν.Σ.Κ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ.
2. Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π. , του Ν.Σ.Κ., του Ε.Σ., Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ.
3. Σύμβουλος της Επικρατείας, Αεροπαγίτης, Αντεισαγγελέας του Α.Π., Σύμβουλος και Αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντεπίτροπος Επικρατείας των Τ.Δ.Δ., Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων και Σύμβουλος του Ν.Σ.Κ.
4. Πάρεδρος του Σ.τ.Ε., Εφέτης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ., Πάρεδρος του του Ν.Σ.Κ., Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων.
5. Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ. Α Τάξης.
6. Ειρηνοδίκης Α Τάξης.
7. Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πρωτοδίκης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Β Τάξης, Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ. Α Τάξης.
8. Δόκιμος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πάρεδρος Πρωτοδικείου, Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρωτοδικείου των Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Γ Τάξης, Δόκιμος Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ.
9. Ειρηνοδίκης Δ Τάξης.

Επιστροφή