ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


Διάρκεια Θητείας Ε.Γ.: 3 έτη
Έναρξη:
Δεκέμβριος 2016
Λήξη:
Δεκέμβριος 2019

Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Ιδιότητα: Πρόεδρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945 33 43 49

Κοσκινάς Σώστης
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932 55 2 8 03

Μακαρούνης Δημήτριος
Ιδιότητα: Γραμματέας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978 89 47 04

Βασιλόπουλος Ιωάννης
Ιδιότητα: Υπεύθυνος Οικονομικού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947 72 04 62

Σαμπράκος Μενέλαος
Ιδιότητα: Υπεύθυνος Οργανωτικού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945 73 1 2 10

Μαρκόπουλος Γεώργιος
Ιδιότητα: Μέλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945 94 12 26

Κλουκίνας Χρήστος
Ιδιότητα: Μέλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973 43 5 2 61

Τσίρου Κωνσταντίνα
Ιδιότητα: Μέλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973 31 4 8 07

Σαραντοπούλου Διαμάντω
Ιδιότητα: Μέλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974 75 1 1 83