ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ

14/11/2007 - ΕΛΜΕ Αρκαδίας - Ανακοίνωση για τις κρίσεις διευθυντών

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ακαδημίας 12, 221 00 Τρίπολη
Τηλ.: 2710234363, FAX: 2710231113
E-mail: ds@elmeark.gr
Site: http://www.elmeark.gr

Προς τους Συναδέλφους

Μετά τις πρόσφατες κρίσεις για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων, διαπιστώθηκε για μια ακόμη φορά ότι σε αρκετές περιπτώσεις η συνέντευξη ανέτρεψε και ουσιαστικά ακύρωσε τη μοριοδότηση των αντικειμενικών κριτηρίων.

Η ανάγκη προάσπισης της αξιοπρέπειας του εκπαιδευτικού κόσμου, των συμφερόντων της δημόσιας εκπαίδευσης και της αξιοπιστίας των θεσμών επιβάλλει να πάψουν οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί από όλες οι κυβερνήσεις και να διαμορφωθεί ένα νέο αντικειμενικό, αδιάβλητο, δημοκρατικό και αξιόπιστο θεσμικό πλαίσιο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, που θα είναι αποδεκτό από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και θα απαλλάσσει την εκπαίδευση από τον κομματικό έλεγχο.

Καλούμε τα αρμόδια όργανα να εξετάσουν τις ενστάσεις των συναδέλφων που θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από τη διαδικασία της συνέντευξης.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Αρκαδίας.

Ο Πρόεδρος: Χρήστος Καρνέζης
Η Γ. Γραμματέας: Ευθυμία Λαλιώτη

Επιστροφή