ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ

Σύλλογος Εργαζομένων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας

Έδρα: Τρίπολη
Διεύθυνση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Τηλέφωνο: 2710 230370
Fax: 2710 230344, 223001
E-mail: info@arcadia.gr

Πρόεδρος: Τριανταφυλλόπουλος Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος: Μαντζουράνης Παναγιώτης
Γενική Γραμματέας: Παπαδοπούλου Ιωάννα
Ταμίας: Κατσιρούμπα Παναγιώτα
Μέλος: Μπάρκα Χρυσάνθη
Μέλος: Μακρή Ειρήνη
Μέλος: Βασιλόπουλος Ελευθέριος

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ν.Α Αρκαδίας ιδρύθηκε το 2001

Οι σκοποί του Συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού είναι:

- Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και επιστημονικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων των μελών του και η προστασία των πολιτικών, συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων τους.
- Η προάσπιση και διεύρυνση των δημοκρατικών ελευθεριών, κατίσχυση των αρχών του συνδικαλισμού, ο σεβασμός των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ο αγώνας για την δημοκρατία, την Εθνική ανεξαρτησία και την Ειρήνη.
- Η προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
- Η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των πολιτικών δικαιωμάτων.
- Η ισότιμη μεταχείριση της γυναίκας και η προστασία της μητρότητας.
- Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος από κάθε εξωσυνδικαλιστική παρέμβαση, καθώς και η διασφάλιση διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές της Δημοκρατίας και αυτοτέλειας στη λειτουργία και δράση του.
- Η βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και ζωής και η ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας.
- Η ανάπτυξη του μορφωτικού επιπέδου των μελών του και η συνένωση όλων με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης, συναδελφικότητας για την διεκδίκηση της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Επιστροφή