ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ

Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Έδρα: Τρίπολη
Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρο΄θ
Τηλέφωνο: 2710 238862
Fax: 2710 239831
Πρόεδρος: Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: Κατσιπόδας Σπυρίδων
Γενική Γραμματέας: Λατσινού Αγγελική
Ταμίας: Ψύχης Γεώργιος
Σύμβουλος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Αντωνόπουλος Μιχάλης
Μέλος: Μπρακουμάτσου Θεοδώρα
Μέλος: Κανάκης Δημήτριος
Μέλος: Πετρόγιαννης Ιωάννης
Μέλος: Καλλίνης Κωνσταντίνος
Μέλος: Βορτελίνος Ιωάννης


Το Σωματείο με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ" ιδρύθηκε το έτος 1999 και εγκρίθηκε με την με αριθμό 108/99 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Η βελτίωση, ο εκδημοκρατισμός, ο εκσυχρονισμός και η αναβάθμιση της λειτουργίας της κρατικής μηχανής της Δημόσιας Διοίκησης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς όφελος του λαού και του τόπου.
2. Η σφυρηλάτηση της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της και ο συντονισμός της δράσης για την διεκδίκηση, διασφάλιση, την προστασία και την προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και γενικότερων συμφερόντων των Εργαζομένων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και την υπεράσπισή τους απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία της εξουσίας.
3. Η συνεχής προσπάθεια και ο συντονισμένος αγώνας για την διεύρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στο εθνικό εισόδημα, στην κατεύθυνση της εμπέδωσης της κοινωνικής δικαιοσύνης.
4. Η προστασία του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος, η διασφάλιση και η διεύρυνση των Δημοκρατικών μας θεσμών, η προάσπιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και ο αγώνας για την επικράτηση της ειρήνης
5. Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού μας κινήματος από κάθε παρέμβαση καθώς και η διασφάλιση των διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές της Δημοκρατίας και της αυτονομίας στη λειτουργία και την δράση του
6. Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, της προσωπικής ελευθερίας της σκέψης, του λόγου, της δράσης και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, καθώς επίσης η προστασία των ατομικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων
7. Η ουσιαστική, αντιπροσωπευτική και αποφασιστική συμμετοχή του σωματείου και των μελών του στα κρατικά όργανα διοίκησης, ελέγχου, κοινωνικής πολιτικής, σχεδιασμού, κατάρτισης και εφαρμογής προγραμμάτων καθώς και η συμμετοχή σε όργανα διοίκησης ασφαλιστικών ταμείων, υπηρεσιακά και εργασιακά Συμβούλια
8. Η προώθηση, ολοκλήρωση και υλοποίηση της ισοτιμίας των δύο φύλων
9. Η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος των μελών του

Επιστροφή