ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Χαιρετισμός του Προέδρου του Ν.Τ ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας Γιώργου Μπέζου σε ημερίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου

Τρίπολη 24/11/2009

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Φίλες και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στην σημερινή ημερίδα του "Κοινωνικού Πολύκεντρου" προκειμένου ως Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας να καταθέσουμε και εμείς τις δικές μας διαπιστώσεις και τα δικά μας συμπεράσματα για την δράση του Κοινωνικού Πολύκεντρου στον νομό μας στον τομέα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Είναι κοινά αποδεκτό, ότι η Δημόσια Διοίκηση καλείται περισσότερο από ποτέ να προσαρμοστεί σε ένα εξαιρετικό μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και η ραγδαία εμφάνιση νέων τεχνολογιών διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας που χαρακτηρίζεται από διαρκή προσαρμογή.

Για μας, ως Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό Κίνημα μια εκσυγχρονισμένη Δημόσια Διοίκηση ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών παρέχοντας ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες αποτελούσε πάντα το κυρίαρχο ζητούμενο και μια μεγάλη πρόκληση.

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι ο στόχος για ποιότητα υπηρεσιών στον πολίτη εκτός από την ύπαρξη υλικών, οικονομικών, τεχνολογικών προϋποθέσεων μέσων και πόρων περνά και μέσα από την κατάκτηση της γνώσης με σύγχρονες μεθόδους μάθησης για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Ωστόσο η κατάκτηση της γνώσης δεν αποτελεί μια στιγμιαία και αυτομαποιημένη διαδικασία αλλά απαιτεί την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων που θα στηρίζεται τόσο στις αδυναμίες της Ελληνικής πραγματικότητας όσο και στο σύγχρονο κοινωνικό προσανατολισμό που θα πρέπει να έχει το περιεχόμενό της.

Αυτή λοιπόν την εκπαιδευτική διαδικασία της μάθησης μας προσφέρει σήμερα το Κοινωνικό Πολύκεντρο και πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον για την Αρκαδία το ενδιαφέρον των δημοσίων υπαλλήλων στα διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης χαρακτηρίχεται μεγάλο και έντονο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπου οι αιτήσεις συμμετοχής ήταν τριπλάσιες από τον αριθμό των εκπαιδευόμενων.

Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, είναι έτοιμοι να στηρίξουν μια καλά σχεδιασμένη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία.

Κλείνοντας θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι ο ρόλος του Κοινωνικού Πολύκεντρου στον τομέα της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων κρίνεται πολύ θετικός και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο για το πλαίσιο της ουσιαστικής και πολύ καλής συνεργασίας που έχει μαζί του.

Επιστροφή