ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τρίπολη 16/6/2010

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα βαθμολογικά κέντρα με την εμπλοκή στις βαθμολογήσεις των γραπτών που κρατά ομήρους τους υποψηφίους των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και τις οικογένειές τους.

Η ανακολουθία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και η αθέτηση των δεσμεύσεων προς το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε., σχετικά με την άμεση και χωρίς περικοπές χορήγηση των σχετικών με τη διαδικασία των εξετάσεων αμοιβών, δημιούργησε την εμπλοκή στην ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμολόγησης των γραπτών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί την Υπουργό Παιδείας να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της να ικανοποιήσει τα σχετικά αιτήματα των εκπαιδευτικών ώστε να σταματήσει και η αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Επιστροφή