ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πανεργατική 24ωρη Απεργία Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Τρίπολη 6/12/2016

Απόφαση 36ου Συνεδρίου ΑΔΕΔΥ
Πανεργατική 24ωρη Απεργία Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Το 36ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε τη συμμετοχή των εργαζομένων
στο Δημόσιο στην πανεργατική Απεργία την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016.

Η ΑΠΕΡΓΙΑ της 8ης Δεκέμβρη πρέπει να αποτελέσει βήμα στην αναγκαία
αγωνιστική πανεργατική κλιμάκωση ως απάντηση στη νέα αντιλαϊκή επίθεση της
κυβέρνησης. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο σε κοινό αγωνιστικό βηματισμό με
τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τη
νεολαία, τους άνεργους και τα πληττόμενα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να συμ-
βιβαστούν με την πολιτική των μνημονίων, παλιών και νέων.

Μπορούμε να ανατρέψουμε τη βάρβαρη και αντιλαϊκή πολιτική της κυ-
βέρνησης, της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Το 36ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημό-
σιο να συμμετάσχουν στην Πανεργατική Απεργία την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου
2016 και στα Απεργιακά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα.

Κανείς δεν είναι δυνατότερος
από τον οργανωμένο και αποφασισμένο λαό!
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!

Για την Ε.Γ. του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας

Ο Πρόεδρος
Μαρκόπουλος Κων/νος

Ο Γραμματέας
Κοσκινάς Σώστης

 

Επιστροφή