ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολη 21/12/2016

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση
της νέας 9μελούς Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ
Αρκαδίας με μοναδικό θέμα συζήτησης τη συγκρότησή της σε σώμα.
Η σύνθεση της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμή-
ματος ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοσκινάς Σώστης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μακαρούνης Δημήτριος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: Βασιλόπουλος Ιωάννης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ: Σαμπράκος Μενέλαος
ΜΕΛΟΣ: Μαρκόπουλος Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ: Κλουκίνας Χρήστος
ΜΕΛΟΣ: Τσίρου Κωνσταντίνα
ΜΕΛΟΣ: Σαραντοπούλου Διαμάντω

Για την Ε.Γ. του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας

Ο Πρόεδρος
Μαρκόπουλος Κων/νος

Ο Γραμματέας
Μακαρούνης Δημήτριος

 

Επιστροφή