ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας ζητά από το Νομαρχιακό Συμβούλιο τη σύσταση της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής ΝΟΚΕ

ΤΡΙΠΟΛΗ 14/2/2007

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας με έγγραφό της, απευθυνόμενη προς τον Νομάρχη και τους Νομαρχιακούς Συμβούλους Αρκαδίας ζήτησε με την έναρξη της λειτουργίας της νέας Νομαρχιακής θητείας, την σύσταση και λειτουργία της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής (ΝΟΚΕ).

Η ΝΟΚΕ αποτελεί θεσμοθετημένο γνωμοδοτικό όργανο του Νομαρχιακού Συμβουλίου απαρτιζόμενο από τους Κοινωνικούς Εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2218/1994 & το Π.Δ 57/95, έχει δε την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί στο νομαρχιακό συμβούλιο για το μεσοχρόνιο και το ετήσιο νομαρχιακό αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Το αίτημα αυτό είχε τεθεί από πλευράς Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ και προ διετίας σε συνάντηση που είχε με την τότε Νομαρχιακή Αρχή.

Με δεδομένο ότι οι ΝΟΚΕ αποτελούν την κυριότερη θεσμοθετημένη μορφή οργάνωσης του περιφερειακού κοινωνικού διαλόγου και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το μέλλον και η προοπτική της Αρκαδίας είναι υπόθεση ΌΛΩΝ των δημιουργικών δυνάμεων και ΌΛΩΝ των ενεργών κυττάρων της Αρκαδικής Κοινωνίας ευελπιστούμε ως ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας, ότι αυτή την φορά το Νομαρχιακό Συμβούλιο θα κάνει δεκτό το αίτημά μας πράττοντας τα δέοντα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστροφή